Banan

Banchef/ Head Greenkeeper:

Krister Andersson

Driving Range:

Öppen dygnet runt

Vid händelse av frost skjuts inga starttider fram utan de “fryser inne”. Spel på frostvita greener är ALLTID förbjudet!