Lokala regler & Etikett

Lokala regler           

Stenmurar
Stenmuren på hål 1 är ett oflyttbart hindrande föremål. Regel 24-2 gäller (spelare får ta lättnad genom att droppa bollen inom en klubblängd från närmaste punkt för lättnad, dock ej närmare hål).

Skador i bunker,
Skador i bunker, förorsakade av kraftigt regn eller bevattningsanläggningen, är mark under arbete. Regel 25-1b gäller.

Dräneringssträngar
Störande  inverkan av dräneringssträngar, med stenar, föreligger när en boll ligger i eller berör denna olägenhet. Eller påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, gäller på spelfältet. Belagda ytor runt sprinkler och bevattningslock. Regel 25-1 gäller.

Boll träffar ledningstråd
Om en boll träffar ledningstråd på hål 2, 3 eller 5 måste spelaren annullera slaget och spela en ny boll. Den första bollen är härmed ur spel.

Markeringsförtydligande:
Vit banans gräns
Blå mark under arbete, MUA (även vit)
Gul vattenhinder 
Blå-vit MUA: spel förbjudet
Röd sidovattenhinder
Orange hindrande föremål

 

ORDNINGSFÖRESKRIFTER
Tillfälliga ordningsföreskrifter finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla/vid 1:a tee/på hemsidan. Därutöver gäller följande ordningsföreskrifter för allt spel på klubben:

Ute på banan samt vid övningsområdena uppvisar vi god golfetikett och respekt
Banpersonalen har alltid företräde.Slå aldrig utan att tydliga klartecken från båda parter har skett
Greenfee betalas i receptionen. Spelare som inte erlagt gällande greenfee skall betala avgift på dubbla den gällande greenfee. Vi hoppas slippa detta – tack!
Släpp igenom om ni har ett tomt hål framför er och bakomvarande parti får vänta
Vårdad klädsel krävs inom klubbens område. Huvudbonad bärs inte inomhus.
Bunkerkrattor: Hela bunkerkrattan skall placeras i bunkern med skaftet i spelriktningen
Ensamspelares företrädesrätt: En ensamspelare har ingen företrädesrätt på banan.
Genomsläpp vid letande: En grupp som letar efter en förlorad boll bör omedelbart eller senast efter 2 minuter släppa igenom efterföljande grupp.
Långsamt spel: En grupp som, trots upprepade tillsägelser, inte håller tidsschemat kan komma att visas av banan
Frosttäckta greener: Det är förbjudet att gå på greener täckta av frost.
Lägga tillbaka torv: Uppslagen torv på spelfältet skall återplaceras.
Kopplad hund får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel. Bajspåse måste användas, tack.