Seniorkommittén

Välkomna önskar Seniorkommittén.

Seniorkommittén 2017

Funktion Namn Telefon E-post
Ordförande Christer Derger 073-750 08 15 christer.derger@gmail.com
Sekreterare Marianne Wressle 070-919 51 37  per.wressle@comhem.se
Tävling/Kassör Lars Frykevall 070-734 89 99 lars@frykevall.com
Ledamot Jan-Åke Lindh 073-562 63 72 jalindh@swipnet.se
Klubbmästare Christer Ekström evas.e.ekstrom@telia.com

Spelprogram 2017 torsdagar

PRISPOÄNG

Under säsongen samlar man prispoäng som fördelas ut beroende på antal startande
inom respektive grupp (9 eller 18 hål). Systemet fungerar för alla typer av tävlingar.
I parspel får vardera spelaren poäng efter hur många par som startar, och vid matchspel
får vinnaren i varje match 2 prispoäng.Värdet på varje poäng bestäms efter sista tävlingen genom att inbetalda startavgifter
minus omkostnader delas med antalet utdelade poäng.
Deltagare                       Pristabell
1 – 4                                       1
5 – 9                                     2 1
10 – 14                               3 2 1
15 – 19                             4 3 2 1
20 – 24                           5 4 3 2 1
25 – 29                         6 5 4 3 2 1
30 – 34                       7 6 5 4 3 2 1
35 – 39                     8 7 6 5 4 3 2 1

40 – 44                   9 8 7 6 5 4 3 2 1

Tävlingsledare Lars Frykevall 070-734 89 99 kontaktas i första hand vid frågor om tävlingen.

Hjärtligt välkommen till säsongen 2017!