Seniorkommittén

Välkomna önskar Seniorkommittén.

Seniorkommittén

Funktion Namn Telefon E-post
Ordförande Christer Derger 073-750 08 15 christer.derger@gmail.com
Ledamot Marianne Wressle 070-919 51 37  per.wressle@comhem.se
Ledamot Christer Ekström evas.e.ekstrom@telia.com

Spelprogram 2017 torsdagar

PRISPOÄNG

Under säsongen samlar man prispoäng som fördelas ut beroende på antal startande
inom respektive grupp (9 eller 18 hål). Systemet fungerar för alla typer av tävlingar.
I parspel får vardera spelaren poäng efter hur många par som startar, och vid matchspel
får vinnaren i varje match 2 prispoäng.Värdet på varje poäng bestäms efter sista tävlingen genom att inbetalda startavgifter
minus omkostnader delas med antalet utdelade poäng.
Deltagare                       Pristabell
1 – 4                                       1
5 – 9                                     2 1
10 – 14                               3 2 1
15 – 19                             4 3 2 1
20 – 24                           5 4 3 2 1
25 – 29                         6 5 4 3 2 1
30 – 34                       7 6 5 4 3 2 1
35 – 39                     8 7 6 5 4 3 2 1

40 – 44                   9 8 7 6 5 4 3 2 1

Hjärtligt välkommen till säsongen 2017!