Spelformer

5.1 SPELSÄTT
Spelsätten är singel (matchspel) individuellt (slagspel), par och lag.
5.1.1 Singel- och individuellt spel
I singel- och individuellt spel bildar en spelare sida.
I singel matchspel spelar en spelare mot en motspelare.
I individuellt slagspel spelar en spelare i samma tävling som ett antal medtävlare.
Handicap: Vid 9-håls slagtävling, slaggolftävling eller poängbogey med handicap
fördelas spelhandicap över 18 hål. Vid 9-håls matchtävling fördelas hela skillnaden
mellan spelarnas spelhandicap över 18 hål. En spelare med ”plushandicap” ger handicapslag till banan, med början på det hål som har handicapindex 18.
5.1.2 Parspel
I parspel bildar två spelare sida, är varandras partners, och spelar på en boll eller på
varsin boll i samma boll/grupp.
5.1.2.1 Foursome
Regel 29. I foursome spelar två spelare som partners en boll. Spelarna måste slå ut från
varannan tee och därefter slå vartannat slag under spelet av varje hål. Pliktslag påverkar
inte spelordningen.
5.1.2.2 Fyrboll
Regel 30 och 31. I fyrboll spelar två spelare som partners och spelar var sin boll. Det
bästa resultatet på varje hål räknas som sidans resultat på hålet. I slagspel måste vardera
spelarens resultat kunna identifieras på scorekortet.
5.1.2.3 Greensome
I greensome, som är en modifierad form av foursome, slår båda spelarna ut på varje hål
och väljer därefter med vilken av de båda bollarna de vill fortsätta. Den som inte slog ut
den valda bollen spelar nästa slag och sedan slår spelarna fortsättningsvis vartannat
slag på samma sätt som i foursome
Anmärkning: Pliktslag, som spelare ådrar sig, påverkar inte spelordningen i greensome.
Om sidan ådrar sig pliktslag på en boll innan man har valt vilken boll man ska fortsätta
med, är plikten kopplad endast till den bollen.
Provisorisk boll från tee: I greensome kan man, från tee, endast spela provisorisk boll
för en av de ursprungliga bollarna. Om en boll eller båda bollarna kan vara förlorad/
förlorade utanför ett vattenhinder eller out of bounds får sidan välja att spela en
provisorisk boll. En av spelarna väljer då att spela den provisoriska bollen från den
tee partnern slog den ursprungliga bollen. Den provisoriska bollen blir endast i spel om
båda bollarna har gått out of bounds eller om ingen av dem hittas (eller både och). Den
spelare som inte slog den provisoriska bollen ska sedan slå nästa slag. Hittas en av de
ursprungliga bollarna blir den parets boll i spel och den provisoriska bollen är ur spel.
Den spelare, vars boll inte hittades, ska nu slå nästa slag på partnerns hittade boll.
5.1.2.4 Irish greensome
Spelformen är en variant av greensome där båda spelarna slår ut från tee och sedan, på
hål med par 4 och par 5, slår ett slag till på partnerns boll. Därefter väljer paret vilken
boll de vill fortsätta att spela på.
5.1.3.1 Scramble
Varje lag består av två, tre eller fyra spelare. Samtliga spelare slår var sin boll från tee.
Därefter väljer laget från vilket läge (dvs från vilken boll) de vill fortsätta spela och
markerar denna. Spelarna placerar därefter i valfri ordning sina bollar inom ett visst
bestämt avstånd, till exempel ett scorekort eller en klubblängd, dock inte närmare
hålet, och spelar sina slag. Spelet fortsätter på samma sätt, dock att man återskapar
läget i bunker till exempel genom att kratta. Ett hål är avslutat först när alla spelare i
laget haft möjlighet att håla ut och därmed förbättra lagets resultat. Lagmedlemmar får
ge varandra råd.
5.2.1 Matchspel
Singel: En match där en spelare spelar mot en annan spelare.
Threesome: En match där en spelare spelar mot två, och vardera sidan spelar en boll.
Foursome: En match där två spelare spelar mot två andra spelare, och vardera sidan
spelar en boll.
Treboll: Tre spelare spelar en match mot varandra och var och en spelar sin egen boll.
Varje spelare spelar två skilda matcher.
Bästboll: En match där en spelare spelar mot den bästa av två spelares bollar eller mot
den bästa av tre spelares bollar.
Fyrboll: En match där två spelare spelar sin bästa boll mot den bästa av två andra
spelares bollar.
Regel 2 behandlar matchspel. Match är en tävling mellan spelare och motspelare
som tävlar om varje enskilt hål, där det gäller att spela hålet på färre antal slag brutto
eller netto än motspelaren. Ett hål kan vinnas, delas eller förloras. Match kan spelas
med eller utan handicap. I en handicapmatch erhåller spelaren/sidan med den högre
spelhandicapen hela skillnaden mellan de båda sidornas spelhandicap. Sidan med den
lägre spelhandicapen spelar därefter med 0 erhållna slag. Skillnaden i spelhandicapen
fördelas enligt index på hålen i stigande följd. Se defi nitionen av index.
Anmärkning: Vid parspel där begreppet sida förekommer hänvisas till respektive
spelsätt.
Spelarna bör löpande notera ställningen i matchen. När en spelare är lika mycket ”upp”
som det är hål kvar att spela, kallas detta dormie. Matchen slutar när återstående hål
att spela är färre än antalet hål som en sida är upp, till exempel 2 upp och 1 återstående hål, vilket anges 2/1.
Handicap: Vid match över mer än 18 hål eller om avgörande måste ske efter 18 hål,
fördelas spelhandicapen på samma sätt som på de första 18 hålen.

/Spel &Tävlingshandboken