Tävlingskommittén

Tävlingskommittén

För aktuella tävlingar se “Tävlingsprogram

Funktion Namn Telefon E-post
Ordförande Karl-Erik Jonsson 070-230 88 95 karlerik.jonsson@gmail.com
Ledamot Christer Derger 073-750 08 75 christer.derger@gmail.com
Ledamot Catharina Krantz 073-600 16 98 catha.k@telia.com
Ledamot Anna Oldbring Jonsson 070-990 79 75 annaoldbringjonsson@gmail.com
Funktionär Jesper Lindblad jeppeaik@spray.se
Funktionär Jörgen Malmgren jorgen.malmgren2016@bredband.net
Funktionär Fredrik Rydh 070-637 51 34 fbcbyggservice@telia.com

Hjärtligt välkommen !