Information till medlemmarna i Landeryds GK och Vårdsbergs GK

Information till medlemmarna i Landeryds GK och Vårdsbergs GK

Landeryd Golf AB och Vårdsbergs Golf AB har tecknat ett drifts- och arrendeavtal som innebär att Landeryd Golf AB tar över driften av anläggningen på Vårdsberg.
Avtalet gäller i ett första läge fram till 2023-12-31.

Vårdsbergs GK kommer finnas kvar som klubb men där Landeryd Golf AB, som ansvarig för drift – och anläggning, kommer inneha två adjungerande platser i Vårdsbergs GK:s styrelse.
Landeryd Golf AB har som målsättning att fortsätta utveckla anläggningen och förstärka golfupplevelsen med stöd av den kompetens och erfarenhet som finns på Landeryd kompletterat med de synergieffekter som uppstår.

Landeryds GK:s medlemmar som innehar en spelrätt får fri tillgång till Vårdsbergs anläggning och Vårdsbergs GK:s fullvärdiga medlemmar får fri tillgång till Landeryds GK:s bana Vesterby under helgfria vardagar. Vid spel på lördag-söndag och helgdag så gäller reducerad greenfee.

Vid frågor så är ni välkomna att kontakta
Vårdsbergs Golf AB – Gunilla Möller/ansvarig, gunillamoller@tele2.se
Landeryd Golf AB – Björn Sturehed/VD 0708-281772 kansli@landerydsgolf.se