Information om nuläget

Information om nuläget

På förekommen anledning så vill jag nu ge lite info om uppstarten av denna golfsäsong.

Övervintringen av banan på Vårdsberg har inneburit att det blivit väldigt mycket skador på greenerna vilket förorsakat en hel del klagomål. Det tycker vi självfallet är väldigt beklagligt. Kan dock inte acceptera att vi som nya driftare av anläggningen får hela ansvaret för att det har blivit som det blivit. Vi har på de andra banorna som Landeryd Golf AB sköter inte alls dessa skador på greenerna utan de är i väldigt bra skick. Tillsammans med den tidigare greenkeepern så sattes åtgärder in för att komma tillrätta med de befintliga skadorna och det är ett arbete som nu har högsta prioritet. Men med de skador som fanns efter vintern så får vi acceptera att det kommer ta sin tid innan de skadorna läkt ihop. Men ingen får tveka på att vi inte gör vad vi kan för att komma tillrätta med kvalitén. Vi har den första delen på säsongen också provat oss fram för att hitta de nya klipplinjerna och konturer på de olika hålen. Det tar ett tag innan detta sätter sig och vi hoppas på överseende med detta.

Vår pro Andreas Andersson som till stor del ansvarar för Vårdsberg har nu fått väldigt mycket förfrågningar och bokningar av lektioner vilket självfallet är väldigt kul. Det innebär att han ibland inte kan vara på plats dagtid i receptionen, trots att vi enligt schema har öppet, pga att en medlem önskar en singellektion. Vi prioriterar i detta fall att tillgodose medlemmarnas önskan och behov av utbildning. De dagar, i nuläget mån, tis och tors, som Andreas har grupplektioner från 16.00 – 20.30 så har vi annan personal på plats i receptionen och alltså bemannat.

  • Vi har schemalagt hela säsongen och har bemannat vardagar mellan 11.00 – 18.30 och på helgerna mellan 09.00 – 15.00.
  • Det går nu att använda Vårdsbergskortet, där städpengen finns påladdad, för betalning i restaurang och reception.
  • De nya scorekorten kommer de närmsta dagarna att finnas tillgängliga.

Som ni förhoppningsvis märkt så har vi nu de nya rangebollarna på plats.

Avslutningsvis vill jag informera om, och försäkra, att vi har fullt fokus på att fortsätta utveckla de grönytor som finns och samtidigt höja kvalitén på spelytorna.

Med förhoppningar om en bra golfsäsong.

Björn Sturehed/VD Landeryd Golf AB