Årsmöte Vårdsbergs GK

Styrelsen i Vårdsbergs GK kallar härmed till årsmöte i Vårdsbergs GK avseende verksamhetsåret 2019.
Årsmötet äger rum torsdagen den 20 februari klockan 19.00 på Vårdsbergs GK, klubbhuset.
Handlingar kommer att finnas tillgängliga i klubbhuset en vecka före årsmötet och på årsmötet.

Välkomna!
/Styrelsen Vårdsbergs GK