Karin Ederö erbjuder kurser och lektioner

I år har vi anlitat Karin Ederö för att erbjuda lektioner, sköta juniorträning och Gröna Kortkurser.


Karin Ederö Hedliden
Utbildad pedagog som har spelat golf på elitnivå under större delen av sitt liv. Har genomgått juniorledarutbildning och arbetar som assisterande golftränare på golfgymnasiet i Linköping. Är utbildad mentor, hälsoinspiratör och friskvårdsmassör. Är coach för Landeryds damlag och ställföreträdande ordförande i junior- och elitkommittén.
För bokning Kontakta Karin:
karin.edero@landerydsgolf.se
tel: 0702-723724

Årets städdag på VGK!

Vi i styrelsen tackar alla medlemmar som deltog i arbetet på städdagen. Allt fungerade bra och det vackra vädret uppskattades. Vårdsbergskortet är nu laddat med städpengen men observera att den är kopplad till 2019 och måste därmed användas innevarande år.

Städdag lördagen den 6e april

Årets städdag på Vårdsbergs Golfklubb kommer att äga rum lördagen den 6e
april. Vi hoppas på fint väder och att många medlemmar vill hjälpa till att städa
banan innan utomhussäsongen börjar.
Vi startar kl 9 och håller på till kl 12. Du anmäler dig i receptionen när du
kommer och blir sedan hänvisad till puttinggreen där arbetsfördelning sker.
Medtag gärna egna redskap så som räfsor, krattor och spadar. Klä dig också
efter väderleken.
När vi har städat färdigt så samlas vi i klubbhuset där du kommer att få pricka
av dig efter väl utfört arbete för att få din städpeng. Pengen kommer att sättas
in på vårdsbergskortet ungefär en vecka efter städdagen. Det bjuds också på
korv efter avslutat arbete.
Du kan även anmäla dig till städgolfen, om du vill, som går av stapeln söndagen
den 7 april. Ingen startavgift.

Varmt välkomna!
/styrelsen

Nytt golfår och nya golfregler 2019!

Inför golfsäsongen 2019 har det kommit nya golfregler och Vårdsbergs Golfklubb bjuder därför in sina medlemmar till regelutbildning. Ta chansen att lära dig de nya reglerna och samtidigt umgås med klubbkamraterna!

De tillfällen som planerats är torsdag 21 mars kl 18 och tisdag 26 mars kl 18, i klubbhuset.

Max 30 deltagare per tillfälle. Anmälan görs på Min Golf, sök på Regelutbildning bland tävlingarna.

Kostnad för kvällen är 30 kr, inklusive fika! Sista anmälan senast 2 dagar innan regelkvällen, betalning görs vid anmälan.

Vid stort intresse kommer fler regelgenomgångar att anordnas.

Välkomna!

Ny ordförande i Vårdsbergs Golfklubb

Vid Vårdsbergs GK årsmöte den 26 februari, i närvaro av ett 30-tal medlemmar, valdes Christer Derger till ny ordförande för klubben.

Fokus för styrelsen, säger Christer, är att det är av stor vikt att våra medlemmar och gäster är nöjda med vår fina bana, reception och att alla känner sig välkomna i klubben. Detta arbete är inget som bara styrelsen kan hantera utan det är viktigt att alla medlemmar bidrar på det sätt man själv kan. Försök alltid att vara en positiv ambassadör för klubben.

Egna tävlingar i klubben brukar vara populärt, men för att detta ska kunna ske behövs funktionärer. I nuläget är detta ett problem säger Christer. Vi har tyvärr för få som vill engagera sig i våra kommittéer varför tävlingsutbudet denna säsong kommer att bli magert jämfört med tidigare år om inte några frivilliga anmäler sig. Känner du att du kan och vill bidra till vår verksamhet så tveka inte med att höra av dig till klubben eller styrelsen avslutar Christer.

Årsmötet i övrigt behandlade sedvanliga frågor enligt stadgarna och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Styrelsen kommer under 2019 bestå av Christer Derger (ordförande), Catharina Krantz, Ewa Wressle, Gunilla Möller, Robert Möller och Viktor Tedenstrand. Adjungerad till styrelsen kommer Björn Sturehed från Landeryds GK att vara.