Info från Årsmötet

Vid årsmötet den 20 februari omvaldes Christer Derger som ordförande.
Omval även av övriga ledamöter. Årsmötet i övrigt behandlade sedvanliga frågor enligt stadgarna och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Styrelsens fokus för året kommer att ligga på kundnöjdhet, utbildning, banan och ett bra tävlingsutbud enligt den av årsmötet antagna Verksamhetsplanen.