Informationsträff om nytt HCP-system och regelgenomgång

Välkomna
Informationsträff om nytt HCP-system och regelgenomgång
Den 1 mars gäller ett nytt HCP-system i Sverige. En hel del nyheter. Vi erbjuder därför våra medlemmar information om detta. Vid samma tillfälle gör vi en regelgenomgång med fokus på situationer som sannolikt händer på vår egen bana. Vi som kommer att hålla i utbildningen är Catharina Krantz (HCP ansvarig) och Christer Derger (regelansvarig).
Vi planerar för två träffar med 30 platser var och vi håller på i högst två timmar. Finns det fler intresserade medlemmar som inte får plats vid dessa tillfällen så ordnar vi fler träffar.
Första träff torsdag den 12 mars klockan 10.00-11.30 och nästa onsdagen den 18 mars klockan 18.00 – 19.30.
Anmälan sker via Min Golf och anmälningsavgiften är 40 kronor inklusive kaffe och smörgås. https://mingolf.golf.se  Sök utbildningstillfälle under tävling.
Välkommen med en anmälan
Medlemskommittén