Mark under arbete och samarbete med banarbetare

Hej golfare!

Nu har jag satt upp avspärrningar runt de värst drabbade ytorna kring greenerna. Jag vill ge gräset bästa förutsättningar att komma tillbaka, så därför är det mua (mark under arbete) som gäller.
Vänligen respektera det!

Vi har märkt att det slarvas med att se till så vi banarbetare är med på att ni ska slå.
Det är en väldigt viktig del i vår personals säkerhet.
När vi är redo ger vi klartecken med att räcka upp handen. Ge gärna ett tecken tillbaka att ni uppfattat att vi är med.

/Viktor