Medlemsavgifter

Fullvärdig senior * 3 839 kr + GIT-avgift + städavgift (dessutom ingår fritt spel på Vesterby helgfria vardagar samt fritt spel på Landeryds korthålsbana)

Vardagsmedlem ** 2 839 kr + GIT-avgift + städavgift  (dessutom fritt spel på Landeryds korthålsbana)

Junior 0-21 år *** erlägger avgift 100 kr x ålder + 100 kr + städavgift och GIT-avgift

Medlemsansökan elektroniskt >

Information till medlemmarna om driftavtal mellan Landeryds Golf AB och Vårdsbergs Golf AB.


Familjemedlemskap: För familjemedlemmar folkbokförda på samma adress är maxbeloppet för medlemskapsavgifterna 8 500 kr + städavgifter.

GIT-avgift: 68 kr, avgift som klubben betalar till Svenska Golfförbundet för utveckling och användning av Golfens IT-system.

Städavgift:  300 kr per medlem återbetalas vid närvaro på städdagen med ett kort som har dessa pengar påladdat och som kan utnyttjas på följande ställen

  • Shop på Vårdsberg och Landeryd
  • Restaurangerna på Vårdsberg och Landeryd och dess kiosker

Greenfeemedlem : 689 kr + GIT-avgift
Greenfeemedlem betalar ordinarie greenfee även på den egna klubben.

Skåpavgift: 500 kr för 2 stycken skåp och ett inpasseringskort, med 24 timmars övervakning och tillgång dygnet runt.

*22 år eller äldre (OBS baseras på det år man fyller 22 år).

** Gratis spel vardagar fram till och med kl.14:20.
Kl 14:30 och framåt vardagar samt lördagar, söndagar o helg/afton/röd dag och klämdag gäller ordinarie greenfee.

*** Ex: junior 7 år har årsavgift 800 kr + GIT-avgift + städavgift, och junior 15 år har årsavgift på 1 600 kr + GIT-avgift + städavgift.

I samtliga medlemskap ingår dessutom tidningen Svensk Golf och Golfguiden
direkt hem i brevlådan samt Svenska Golfförbundets medlemsförsäkring.

Kontakta kansliet på telefon 013-590 82 alternativt kansliet på Landeryds GK på 013–36 22 10 om du är intresserad.

Adress
Vårdsbergs Golfklubb
Vårdsberg Gammeltorp
585 92 LINKÖPING

E-post
kansli@landerydsgolf.se / ordf@vardsbergsgk.se