Motioner inför årsmötet

Enligt Vårdsbergs GK stadgar har alla medlemmar rätt att skicka in en motion som årsmötet ska besluta om. För att styrelsen ska ha möjlighet att behandla motionen måste den vara styrelsen i Vårdsbergs GK tillhanda senast den 15 januari 2020. Motionen kan skickas, mejlas till Vårdsbergs GK eller direkt till ordförande. Dag för årsmöte kommer att annonseras på hemsidan i början av januari 2020.