Städdag 17:e oktober

Årets städdag på Vårdsbergs Golfklubb kommer att äga rum lördagen den 17e oktober. Vi hoppas på en fin höstdag och att många medlemmar vill hjälpa till att städa banan inför vintern.

Vi startar kl 09:30 och håller på till kl 12. Du anmäler dig i receptionen när du kommer och blir sedan hänvisad till puttinggreendär arbetsfördelning sker. Medtag gärna egna redskap så som räfsor, krattor och spadar. Klä dig också efter väderleken.

När vi har städat färdigt så samlas vi i klubbhuset där du kommer att få pricka av dig efter väl utfört arbete för att få din städpeng. Pengen kommer att sättas in på ditt vårdsbergskort i början på nästa år. Det bjuds också på
korv efter avslutat arbete.

Varmt välkomna!
/styrelsen