Städdag lördagen den 6e april

Årets städdag på Vårdsbergs Golfklubb kommer att äga rum lördagen den 6e
april. Vi hoppas på fint väder och att många medlemmar vill hjälpa till att städa
banan innan utomhussäsongen börjar.
Vi startar kl 9 och håller på till kl 12. Du anmäler dig i receptionen när du
kommer och blir sedan hänvisad till puttinggreen där arbetsfördelning sker.
Medtag gärna egna redskap så som räfsor, krattor och spadar. Klä dig också
efter väderleken.
När vi har städat färdigt så samlas vi i klubbhuset där du kommer att få pricka
av dig efter väl utfört arbete för att få din städpeng. Pengen kommer att sättas
in på vårdsbergskortet ungefär en vecka efter städdagen. Det bjuds också på
korv efter avslutat arbete.
Du kan även anmäla dig till städgolfen, om du vill, som går av stapeln söndagen
den 7 april. Ingen startavgift.

Varmt välkomna!
/styrelsen