Styrelsen

 Vid årsmötet den 26 februari 2019 valdes följande personer till ny styrelse

Styrelsens kontaktlista

Funktion Namn Telefon E-post
Ordförande Christer Derger 073-750 08 15 ordf@vardsbergsgk.se
Vice ordförande Catharina Krantz 073-600 16 98 catha.k@telia.com
Ledamot/Sekreterare Ewa Wressle 070-962 66 98 ewlkpg@gmail.com
Ledamot/Kassör Gunilla Möller 070-525 05 25 gunillamoller@tele2.se
Ledamot/Bankommitté Robert Möller 070-515 05 15 rm@swedfarm.se
Ledamot Viktor Tedenstrand 070-265 47 94 viktortedenstrand@gmail.com
Revisor Stig Oldbring 070-333 01 95 stig.oldbring@gmail.com
Revisor Nicklas Carlsson 073-154 86 55 super.dif@hotmail.com
Valberedning Jesper Lindblad jeppeaik@spray.se
Valberedning Fredrik Rydh 070-637 51 34 fbcbyggservice@telia.com