Välkomna ut i helgen och spela på vår fina bana

Greenerna är vältade och bunkrarna ny krattade.
När ni spelat färdigt är ni varmt välkomna in i caféet för en fika.
Receptionen och café är öppet 09:00 -14:00