Karin Ederö erbjuder kurser och lektioner

I år har vi anlitat Karin Ederö för att erbjuda lektioner, sköta juniorträning och Gröna Kortkurser.


Karin Ederö Hedliden
Utbildad pedagog som har spelat golf på elitnivå under större delen av sitt liv. Har genomgått juniorledarutbildning och arbetar som assisterande golftränare på golfgymnasiet i Linköping. Är utbildad mentor, hälsoinspiratör och friskvårdsmassör. Är coach för Landeryds damlag och ställföreträdande ordförande i junior- och elitkommittén.
För bokning Kontakta Karin:
karin.edero@landerydsgolf.se
tel: 0702-723724

Årets städdag på VGK!

Vi i styrelsen tackar alla medlemmar som deltog i arbetet på städdagen. Allt fungerade bra och det vackra vädret uppskattades. Vårdsbergskortet är nu laddat med städpengen men observera att den är kopplad till 2019 och måste därmed användas innevarande år.

Städdag lördagen den 6e april

Årets städdag på Vårdsbergs Golfklubb kommer att äga rum lördagen den 6e
april. Vi hoppas på fint väder och att många medlemmar vill hjälpa till att städa
banan innan utomhussäsongen börjar.
Vi startar kl 9 och håller på till kl 12. Du anmäler dig i receptionen när du
kommer och blir sedan hänvisad till puttinggreen där arbetsfördelning sker.
Medtag gärna egna redskap så som räfsor, krattor och spadar. Klä dig också
efter väderleken.
När vi har städat färdigt så samlas vi i klubbhuset där du kommer att få pricka
av dig efter väl utfört arbete för att få din städpeng. Pengen kommer att sättas
in på vårdsbergskortet ungefär en vecka efter städdagen. Det bjuds också på
korv efter avslutat arbete.
Du kan även anmäla dig till städgolfen, om du vill, som går av stapeln söndagen
den 7 april. Ingen startavgift.

Varmt välkomna!
/styrelsen